Starvest – One page

starvest_banner4

Dla kogo?

STARvest – system przeznaczony dla licencjonowanych podmiotów na rynku kapitałowym – firm inwestycyjnych zarządzających portfelem papierów wartościowych, domów maklerskich oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. System umożliwia kontrolowane klonowanie transakcji, w tym m.in. powielanie portfeli funduszowych oraz giełdowych o różnym poziomie ryzyka.

Jeżeli jesteś inwestorem i chciałbyś skorzystać z systemu STARvest, wkrótce znajdziesz tutaj listę podmiotów oferujących usługi z wykorzystaniem naszego systemu.

System STARvest zapewnia:

  • Dostosowanie do Twoich potrzeb

    Powiedz nam jakie są Twoje cele inwestycyjne, tolerancja ryzyka oraz wiedza i doświadczenie w inwestowaniu. My powiemy Tobie jaka strategia inwestycyjna jest dla Ciebie odpowiednia i zaproponujemy tylko inwestycje zgodne z Twoim profilem ryzyka.

  • Obsługę Funduszy Inwestycyjnych

    System STARvest umożliwia podążanie za portfelem modelowym funduszy inwestycyjnych. W każdej chwili wiesz jakie zlecenia należy zlecić aby Twój portfel doskonale odwzorowywał portfel modelowy przygotowany przez specjalistów. Usługa jest dostępna w ramach doradztwa w zakresie funduszy inwestycyjnych. Niezależnie od rekomendacji masz możliwość samodzielnego inwestowania w dostępne fundusze inwestycyjne.

  • Obsługę usługi Zarządzania aktywami

    Porównuj wyniki inwestycyjne, poziom ryzyka i wybieraj spośród wielu portfeli inwestycyjnych. Menedżer Twojego portfela zadba o jego najlepszy skład oraz zrealizuje zlecenia na GPW i rynkach światowych. Nie musisz angażować własnego czasu i wiedzy. Usługa dostępna w ramach zarządzania portfelem na zlecenie.

STARvest – system udostępniany jest w modelu usługowym SaaS. Całość systemu wraz z infrastrukturą sprzętową, mechanizmami integracji – API do firm inwestycyjnych i agentów transferowych oraz usługami administracji IT oferowana jest przez firmę STARvest za pośrednictwem Internetu.

STARvest – system udostępniany jest w modelu white label i dostosowywany do wymagań konkretnej firmy inwestycyjnej (m.in. kolorystyka, logo), tak by użytkownik końcowy miał poczucie, że jest to kolejna usługa konkretnej firmy inwestycyjnej.

Logowanie do sytemu przez pracowników odbywa się z wykorzystaniem hasła oraz jednorazowego kodu SMS. Dodatkowo dostęp administracyjny zabezpieczony jest  technologią VPN. Transakcje klientów wymagają potwierdzenia jednorazowym kodem SMS. STARvest sp. z o.o. w umowie zapewnia  zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Częścią systemu STARvest jest moduł do komunikacji z agentem transferowym oraz domem maklerskim prowadzącym rachunki klientów.

System zapewnia, że klient nie wybierze portfela o wyższym poziomie ryzyka niż wynikający z jego profilu ryzyka. Menedżer portfela definiuje skład portfela w ramach narzuconych przez strategię ograniczeń inwestycyjnych, które oprócz klas instrumentów uwzględniają ekspozycję geograficzną, przynależność do indeksu, itp. W usłudze doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych, klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji swojego portfela funduszowego z zachowaniem ograniczeń wynikających ze strategii inwestycyjnej.

STARvest  – system umożliwia firmom inwestycyjnym realizację obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID, w szczególności:

– dokonywanie oceny czy oferowana usługa finansowa jest odpowiednia dla danego klienta. Badanie obejmuje wypełnienie ankiety odpowiedniości oraz weryfikację odpowiedzi celem wskazania, czy usługa jest odpowiednia pod względem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego danego klienta;

– możliwość skorzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego poprzez podążanie za jednym w wybranych portfeli modelowych. Proces doradczy poprzedzony jest pozyskaniem dodatkowych informacji od klienta z zakresu celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej.

– przekazywanie raportów ze świadczenia usług

– konieczność zawarcia umowy o świadczenie usług finansowych objętych zapisami wynikającymi z dyrektywy MiFID

– funkcjonalności dostępne w platformie przyczyniają się do wzrostu jakości świadczonych usług dla klientów z zakresu dystrybucji produktów inwestycyjnych. Świadczenie usługi doradczej powiązane z ciągłym monitoringiem portfela oraz dostarczaniem dodatkowych narzędzi inwestycyjnych jest spełnieniem wymogu dyrektywy MiFID II dotyczącego dystrybutorów produktów inwestycyjnych z zakresu poprawy jakości świadczonych usług dla klientów.

Poczynając od rejestracji klienta w systemie, przez wykonywanie transakcji, przetwarzanie dyspozycji, monitoring zgodności portfela klienta z portfelem modelowym a na informowaniu o zmianach regulacji prawnych kończąc – system STARvest wspiera komunikację z klientem. Dostępne kanały komunikacji to: email, SMS oraz wewnętrzne wiadomości w systemie.

System STARvest umożliwia kalkulację wyników inwestycyjnych na poziomie pojedynczych instrumentów finansowych oraz w zakresie całego portfela inwestycyjnego. Dodatkowo system zapewnia regularne raportowanie składu i rentowności portfela.

O nas

Ludzie

STARvest został stworzony przez zespół doświadczonych profesjonalistów z rynku kapitałowego. Wywodzimy się z korporacji finansowych, znamy rynek usług inwestycyjny i wiemy w jakim kierunku będzie zmierzał.

Innowacje

Branża finansowa jest silnie regulowana. Wprowadzanie innowacji nie jest łatwe. Naszą ambicją jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, tak aby narzędzia inwestycyjne nadążały za szybko zmieniającym się światem. Śledzimy światowe trendy i staramy się zmienić inwestowanie tak jak nikt jeszcze tego w Polsce nie zrobił.

Dofinansowanie z UE

Nasz pomysł został oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako innowacyjny i dzięki temu otrzymaliśmy dotację na stworzenie aplikacji. Kwota dofinansowania to 599.970 PLN.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem systemu STARvest w swojej działalności
skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Partnerzy

adminStarvest – One page